ada_2016_0927_2
 
 
Armo[u]r
 
ART WORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
http://katsuyoshi-kameda.com
http://details.django-apology.com​
 
 
 
 
 

ada_2016_0920
 
ada_2016_0920_2
 
 
Armo[u]r
 
ART WORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
http://katsuyoshi-kameda.com
http://details.django-apology.com​
 
 
 
 
 

ada_2016_0914
 
 
 
ART WORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
http://katsuyoshi-kameda.com
http://details.django-apology.com​
 
 
 
 
 

ada_2016_0906a_bk
 
 
Jewelry_B
 
ART WORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
http://katsuyoshi-kameda.com
http://details.django-apology.com​
 
 
 
 
 

ada_2016_0906b_bk
 
 
Jewelry_A
 
ART WORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
http://katsuyoshi-kameda.com
http://details.django-apology.com​
 
 
 
 
 

ada_2016_0902_2_bk
 
ada_2016_0902_bk
 
 
Armo[u]r
 
ART WORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
http://katsuyoshi-kameda.com
http://details.django-apology.com​