ada_2016_1030
 
Armo[u]r : paint
 
 
ART WORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
http://katsuyoshi-kameda.com
http://details.django-apology.com​
 
 
 
 
 

ada_2016_1026b
 
Armo[u]r : paint
 
 
ART WORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
http://katsuyoshi-kameda.com
http://details.django-apology.com​
 
 
 
 
 

ada_2016_1015_2
 
 
ART WORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
http://katsuyoshi-kameda.com
http://details.django-apology.com​
 
 
 
 
 

ada_2016_1008_c
 
 
It evolved further
 
ART WORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
http://katsuyoshi-kameda.com
http://details.django-apology.com​
 
 
 
 
 

ada_2016_1002
 
 
A dog
 
ART WORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
http://katsuyoshi-kameda.com
http://details.django-apology.com​